Kan ta tid før Piipolasjåene blir flytta

07.09.2021

Arbeidet med å sette i stand Piipolasjåene går sin gang. Deler av veggene ble alt fiksa i fjor høst, og nå er snekker Oddvar Marjavara i gang med takarbeid. Flere lag med takpapp blir fjerna og råtne takbord blir erstatta.

Kruttbuja til Svend Foyn ble i fjor høst tatt ned og flytta til Hesseng hvor elever ved tømrerlinja har brukt vinteren til å sette den i stand. Der er det bror til Oddvar, Harry Marjavara, som har ledet arbeidet.

Om sjåene blir flytta i løpet av høsten til den plassen de er tiltenk, ved det gamle brannhuset i Buljofjæra på den andre sida av havna, er derimot usikkert. Så vidt vi vet er det levert inn klage til kommunen på den nye plasseringa, og slike klagesaker tar vel sin tid. Etter det vi har hørt går klagen på at sjåene, der de er tenkt plassert, vil ta litt av utsikten fra noen som har sommerhus i bygda.

Tekst/foto: VEI