Jeg hadde en plan

16.12.2022

Jeg er på ferie på Sotra utenfor Bergen. På Brattholmen i Øygarden kommune. Sentrum her er Straume. Det er i det området folk bosetter seg nå. Den nye Kystbyen ble det kalt da man satte i gang med storstilt utbygging for noen år siden. Her dukker det opp både næringsbygg, blokker med leiligheter, idrettsanlegg, skoler, treningssentre og alt som hører det moderne livet til. Det egentlige sentrum er selvfølgelig et stort kjøpesenter, Sartor Storsenter, med kino og bibliotek og butikker for enhver smak. Det var liksom det jeg skulle lage en liten reportasje om. Om hvordan man på dette store, moderne kjøpesenteret har lagt ut tråder som kan føres tilbake i historien ved hjelp av foto, installasjoner og diverse historiske illustrasjoner. Knytta nåtid sammen med fortid. Tidligere var områdene her ute på øyene først og fremst et fisker- og småbrukersamfunn hvor menneskene levde av det naturen kunne gi dem. Dette gjenspeilte seg altså i det kjøpesenteret jeg besøkte første gang for 10-12 år siden. Det har gått noen år siden jeg var her sist. 3-4 år. Mest på grunn av pandemien som gjorde at jeg ikke orket å reise fordi det var så mange restriksjoner på alle bauger og kanter.

Men nå var altså tida kommet. Min plan var altså å skrive og vise bilder fra Sartor Storsenter om hvordan man kan ta vare på historien også i vår moderne tid.

Jeg burde ha skrevet om det forrige gang jeg var her. Når jeg nå ankommer senteret er det for sent. Kjøpesenteret har vært gjennom en omfattende oppgradering siden sist. Det eneste jeg finner igjen av de gamle trådene jeg nevnte er et gammelt foto av en allmenning. En av de som har vært med på renoveringa ga en forklaring som gikk ut på det ikke var plass til alt det gamle som viste historien lenger. Men de hadde tatt vare på bildene og utsmykningene. Det var lagret et sted.

Men det skal de ha; et stort fint «Innbyggartorg med bibliotek» har de fått plass til på Sartor Storsenter. Og der finnes det mye lokal litteratur fra Sotra.

Så lenge det varer.

En allmenning var, og er, et område hvor alle har rett til å oppholde seg, eller passere gjennom. En åpen plass i en by, eller bare en passasje mellom to bygningen som ikke skal stenges igjen av et hinder av noen art fordi den alltid har vært der. På dette bildet ser vi en allmenning som går mellom to hus ned til flomålet. I mange byer ved sjøen var det slike allmenninger sånn at folk som kom til byen med små båter kunne fortøye båtene i fjæra og så spasere opp til byene gjennom en allmenning.

Tekst & foto: VEI