I år gjør vi som vi gjorde i 1989!

10.09.2021

Slippen er igjen i nyhetsbildet.

Fra Sør-Varanger Avis i dag.

I dagens Sør-Varanger Avis er det et større oppslag om slippen i bygda. I mange år har det vært diskutert fram og tilbak om hvem som skal rydde opp i forurensninga som finnes både på landsiden og i havnebassenget rett utenfor etter driften på slippen.

Knut Johansen, som tidligere har jobbet på slippen, har i flere år signalisert at han gjerne kjøper slippen og setter i gang med ny drift, men da må det være avklart hvem som skal stå for opprenskninga i området, og ikke minst hvem som skal betale for det.

I nyhetsoppslaget kan vi se at denne gang har SVs førstekandidat Amy Brox Webber vært med på en befaring. Ho sier klart ifra at det eneste som kan løse problemet som har oppstått med hvem som har ansvaret er å sørge for en politisk løsning på det hele. Ho lover klart og tydelig at dersom ho kommer på Stortinget skal ho jobbe for at det på statsbudsjettet blir avsatt midler til opprydding. Et skikkelig, konkret valgløften som ikke kan prates bort etterpå.

Fra før har SVs partisekretær Kari Elisabet Kaski (med solide aner i Bugøynes) også sagt klart ifra at det må en politisk løsning til.

Knut Johansen sier i avisartikkelen at det kan fort bli over 10 arbeidsplasser på verftet bare han får komme i gang.

Ti nye arbeidsplasser i bygda vil gi enorme ringvirkninger for oss.

På mandag er det valgdag. Det bør jo ikke være tvil om hvem som skal få stemmene i dette valget fra Bugøynes og fra utflyttede bugøynesværinger rundt omkring i fylket, uansett hvor vi til daglig hører hjemme i det politiske landskapet. Og alle de andre som er glad i bygda og sitter på facebook og stadig vender tommelen opp for det som skjer i bygda, hvor i landet de enn bor, kan nå virkelig gi et håndslag til oss som tross alt lever her året rundt.

Så la oss gjøre som vi gjorde i 1989! La oss stå sammen! Alle vi som vil at bygda fortsatt skal være et livskraftig lokalsamfunn. Gi SV din stemme slik at flest mulig av de lokale kandidatene rundt i landet kan innta Stortinget med Bugøynes, ikke bare i bakhodet, men helt framme i pannebrasken, uansett om det blir regjeringskifte eller ikke.

Og blir det regjeringsskifte kan vi lene oss tilbake og si vi har gjort vårt. Vår stemme hadde betydning. Da er det opp til SV-politikerne å gjøre resten.

Tekst/ foto: VEI