Hva skjedde på Tyttebærsletta?

24.04.2022

På nettsida til Sør-Varanger Avis kunne vi på fredagskvelden lese om aktiviteter på Tyttebærsletta. Avisa skriver at politiets operasjonssentral opplyste at soldater fra GSV, under oppsyn fra politiet, var der og gravde mulige sprenglegemer etter at det var kommet inn tips om at det kunne befinne noe slikt i området. Politiet forsikret om at det de gravde ettet var ikke eksplosjonsfarlig.

Også bugøynesværinger observerte aktivitetene og lurte svært på hva som foregikk. To aldrende kvinner som varpå sen ettermiddagstur langs veien hadde observert at gravingen fortsatt foregikk etter at denne var satt i gang tidlig på formidagen. På spørsmål fikk de vel omtrent samme svaret som Sør-Varanger Avis har fått. Litt unvikende opplysninger om at det var rapportert om en gjenstand som muligens var et sprenglegeme, men som ikke var farlig. Så mye klokere ble de ikke, men de spekulerte litt på hvorfor man ikke venta til sneen tinte ved solas hjelp slik at gjenstanden kunne fjernes da. Farlig var den jo ikke, og det var det heller ingen ting som pekte mot siden det ikke var noe sikring i området.

Og slik ble det da spekulert i bygda ettersom ryktene gikk. Noen mente det bare var enn øvelse for GSV soldater sørfra som var kommandert ut for å lære å måke sne. Men så var det andre som avviste det hele med at befalet på GSV måtte da vite at det var mer sne i Kirkenesområdet, det har da vært gnidd inn hos alle avislesere her i området gjennom hele vinteren. Enkelte som hadde avtjent verneplikten på GSV, og dermed hadde førstehånds erfaring med befalet fra tidligere tider, var langt i fra så sikker på at dagens befal visste så veldig mye om området her, langt borte fra Russlands grenser. Og noen mumlet selvfølgelig knapt hørbart om krigen mellom Russland og Ukraina. Bombetrussel ble også nevnt i forbifarten uten at vi skal ggå nærmere inn på det her.

Men som sagt; mange fikk det ikke til å henge på greip. Så mange soldater utkommandert til å grave fram en ufarlig gjenstand. Ryktene gikk og går fortsatt. Og vi som slenger gatelangs her til alle døgnets tider har god tid til å dyrke disse ryktene. Det kommer forskjellige tanker og teorier som blir utvekslet og det fødes nye tanker og teorier. Får vi tenke lenge nok uten at myndighetene informerer om hva som skjer blir tankene rent ustyrelig.

Og det er kanskje slik falske nyheter og konspirasjonsteorier oppstår ute i den store verden også? Fordi vi er tenkende vesener.

Etter at forsvarets soldater hadde gravd vekk en mengde med sne ble et område rensket for kratt og småbusker. Om de fant noe vet vi ikke.

Tekst & Foto: VEI/ BSS