Hus til salgs?

23.11.2022

Et rykte forteller at huset på bakken, med utsikt over store deler av fiskeværet Bugøynes, snart vil bli lagt ut for salg. Dette må være en utmerket anledning for en fiskerfamilie som ønsker å drive fiske med hjemmehavn i Bugøynes, uansett hvor i landet de for øyeblikket bor, å skaffe seg en bolig i bygda. Å drive med fiske i Varangerfjorden er vel noe av det nærmeste man kan komme paradis på jord hvis man ønsker å leve et fritt, selvstendig liv. Her er sesongbetont fiske etter forskjellige fiskeslag, med mulighet til å drive sjølaksefiske i tillegg. Når det er sesong for laksefiske kan yrkesfiskere leie inntil 3 plasser hos FeFo (Finnmarkseiendommen). Fiske etter kongekrabbe topper det hele. Full krabbekvote i 2022 innbrakte rundt 1 million kroner, og i tillegg kommer bifangst av krabbe i forbindelse med andre fiskerier.

Og bare for å nevne det så har bygda skole, barnehage, ballbinge, gressbane, butikk, omsorgsenter, pub, bistro, fast legedag, kirke og alt det andre som hører hjemme i et velfungerende lokalsamfunn.

Og så har vi mye uregulert natur!

Det vi mangler er litt flere innbyggere, så min oppfordring til dere som er på sosiale medier er at dere deler dette innlegget med flest mulig andre. Kjente og ukjente.

Vilfred Ingilæ