Helselaget søker om penger

15.10.2021

I et notat i dagens Sagat kan vi se at Bugøynes Helselag søker om penger.