Grenelva - flyvefisk? av Frank Emil Trasti

18.04.2021

Sjølaksefisker Frank Emil Trasti fra Jarfjord har sendt en kommentar til nettavisas oppslag om elver som er stengt for laksefiske i Sør-Varanger kommune:

Av de stengte elvene i Norge er rundt 30 elver i Troms og Finnmark. I vår kommune gjelder det 2 elver. Langfjordelva renner fra Langfjordvannet og ut i Langfjorden. Grenelva renner ut fra Myggvannet i Jarfjorden. Langfjordelva har etter hva vi kjenner til nettopp fått anadrom status ihht Lakse- og innlandsfiskelovens §31. Lokal kunnskap forteller at dette ikke er noe lakseelv, men at bla noe sjøørret går opp i vannet. Greinelva er ikke laksefisk-førende vassdrag ihht lokal kunnskap i flere generasjoner. Topografien forteller sitt "100m rett opp" fra fjorden og opp til Myggvannet. Om denne bekken nå er registrert med anadrom status vites ikke. Den er nu på lista over stengte elver. Er det flere "slike" elver på lista? Da er det jo enkelt å stenge en masse elver... Klima- og miljødepartementet har etter utredning av Miljødirektoratet og påtrykk fra Rotevatn stengt fiske i flere hundre elver i Norge. Når vi leser den nye forskriften, så ser vi jo at det ikke akkurat elver som bidrar til å redusere totalfangsten av villaks som er stengt.

Bilder: Frank Emil Trasti