God rekruttering til fiskeryrket

01.05.2023

Øyvind Seipæjærvi har sett litt på rekrutteringen innen fiskeriene i vårt område.

Vi har jo lagt merke til at det de siste årene har blitt mye mer liv på flytebrygga og kaier her i bygda – spesielt av unge fiskere. Mens mine sjøstøvler blir tyngre og tyngre, springer og spretter unge fiskere rundt deg på kaia og i båtene. Alle i godt humør, og spent på dagen sjøvær!

Den gode utviklingen bekreftes av Fiskeridirektoratets statistikk over antall nye fiskere i årene 2019-2022 i vår kommune. En økning fra 40 fiskere i 2019 til 59 i 2022. 19 nye fiskere - 48% økning!

I Vadsø og Nesseby har økningen vært hhv 7% og 6%, i Vardø 5%. Totalt i Finnmark er økningen 6% utifra min egen beregning ( en fylkesoversikt er i perioden blitt rotet til med sammenslåingen Troms og Finnmark, så tar et forbehold).

Tør si med nesten-sikkerhet at Sør-Varanger i denne perioden har den største økningen i antall fiskere i Finnmark, og kanskje Troms med.

Og ikke nok med det – i vår kommune øker aldersgruppen 20-29 år fra 3 fiskere i 2019 til 10 i 2022. En tredobling og vel så det av unge fiskere!

Selvsagt har ikke alle nye fiskere i kommunen etablert seg i Bugøynes, eller driver sitt fiske herfra. Men med økt antall fiskere i kommunen og i Varanger vil også Bugøynes få økt verdiskapning både på sjø og land, og flere helårige arbeidsplasser. Og det er jo positivt!

Tekst: Øyvind Seipæjærvi    Foto: Vilfred Ingilæ