Gamle kloakkrør varer ikke evig

07.11.2022

I Adanbakki har det i en periode kommet opp vann fra grunnen. Dette vannet har rent videre inn i stikkrenna i bunnen av bakken. I forrige uke jobbet Oddbjørn Haldorsen fra Haldorsen Maskinstasjon med å grave opp området for å finne ut hvor vannet kom fra. Det viste seg at det er gamle kloakkrør som har begynt å lekke. I dag er arbeidet i full gang med å skifte ut rørene. I tillegg til Oddbjørn med maskinen er det et par arbeidere fra Sør-Varanger kommune som tar seg av denne jobben.  

Tekst & foto: VEI