Framgang i fiskerisatsinga i Bugøynes

19.10.2021

Sør-Varanger Avis skriver om lørdagens møte hos Lyder Fisk i dagens avis.

På lørdag inviterte Lyder Fisk folk i Bugøynes til et møte for å snakke om utviklinga i Bugøynes, skriver Sør-Varanger Avis i dag. Det er selvfølgelig fiskeriene det gjelder. Vegar Lyder kunne fortelle at Bugøynes er i ferd med å bli en av de viktigste fiskerihavnene i Varangerområdet. Mange av fartøyene som hører hjemme i Kirkenes har Bugøynes som utgangspunkt for det fisket de driver, og det begynner å bli trangt om plassen ved flytebrygganlegget. Avisa skriver at Lyder også er veldig klar over at det trengs mer enn kaiplass for fiskerne. De må ha et sted hvor de kan oppholde seg og hvor de kan dusje i fritida. Det er også de som ønsker å bo her mer permanent, men der er det boligmangelen i bygda som setter begrensninger, så foreløpig er det noen som bor i campingvogner og bobiler.

Videre sier Lyder til Sør-Varanger Avis at de gjerne vil samarbeide både med kommunen og de andre fiskebrukene i bygda for å få til gode ordninger.

Det var godt med folk på møtet. Også bygdelagets leder Terje Buljo deltok. Han var fornøyd med initiativet fra Lyder Fisk. Han viste til at selskapet har skaffet mye aktivitet også andre steder, at de er framoverlent og at bygda må lene seg framover sammen med dem. Dermed må man bl.a. jobbe med boligproblematikken i Bugøynes. Dette er bare noe av det vi kan lese om i en fyldig artikkel i dagens Sør-Varanger Avis.

For de som leser fiskerimeldinga i nettavisa Bugøynes-Pykeijä er det lett å se at det er mange båter fra Kirkenesområdet som levere fisk i bygda. Og stadig nye kommer til. At de fleste av dem leverer til Lyder Fisk akkurat i øyeblikket kan vi se av fangstrapporten for de siste 14 dagene. Der har Norway Shrimp tatt imot 1600kg fisk, mens Lyder Fisk har tatt imot 8400kg fisk (da har vi tatt bort krabbe som også er levert til bruket).

VEI

NB! Oppslaget vi refererer til står ikke på trykk i dagens Sør-Varanger Avis. Det finnes på nettet, men kommer sikkert i papirutgaven senere i uka.