Fra Sør-Varanger Avis 29. April

01.05.2021

Eldrerådet i kommunen ber om en beklagelse angående visse uttalelser...