Fra Jäälampi ved Kentäjoki

18.08.2021

Dette bildet er fra Isdammen ved Gressholmen. Vi ser noen av de som jobbet med å ta ut is til fiskebruket i Bugøynes og Revøysund.

Bildet er en kopi fra et negativ som undertegnede en gang for mange år siden fikk låne hos Asmund Seipæjærvi. Det er en av Seipæjærvi sine som er fotograf. 

Fra venstre ser vi Andreas Seipæjærvi, Magnus Johansen, Jakob Lilleng og Tryggve Seipæjærvi med hesten Blakken. Er det noen som husker navnet på hunden som Magnus holder?

VEI