Før og etter brannen

06.07.2024

Brannen på  tidligere Varanger Laks & Vilt ble slukket etter noen timer i går, men etterslukking og brannvakt har foregått helt til i dag tidlig. Det var bygningene ned mot kaianlegget som ble flammenes rov. Det lokale brannvesenet gjorde en gedigen jobb før de fikk hjelp fra Kirkenes. De klarte å begrense brannen slik at bolighuset i området ble berget, samt det nyeste bygget som er satt opp i forbindelse med anlegget heller ikke ble skadet. Til arbeidet med slukninga kom det også hjelp fra Nesseby.

Det har ikke vært aktivitet ved anlegget på en god stund, men akkurat dagen før brannen lå det en båt ved ved kaia. De nye eierne er Primafisk AS, som eies av Ke-Ro Fish AS. I Sør-Varanger Avis kan vi lese at anlegget var leid ut til Lyder Fisk AS.

Bildene viser arkivbidlde av  området før brannen og bilder tatt i går etter brannen.

Tekst & foto: VEI