Flytebryggene er fylt opp av båter

25.11.2021

I Sør-Varanger Avis kan vi lese at det har vært et møte i Bugøynes mellom havnesjefen i kommunen og Bugøynes Fiskarlag.

I Sør-Varanger Avis kan vi lese at det har vært et møte i Bugøynes mellom Bugøynes Fiskarlag og havnesjefen i Sør-Varanger, Terje Jørgensen. Møtet er kommet i stand fordi det begynner å bli dårlig med plass til alle fiskebåtene som leverer fangster i Bugøynes. Som kjent er det nå to fiskemottak i bygda etter at også Lyder Fisk AS etablerte seg her. Alle plassene ved den kommunale flytebrygga er opptatt, både de faste båsene og plassene som er beregnet for tilreisende fiskebåter. I tillegg ligger det båter fortøyd ved flytebrygga som tilhører slippen.

Leder i Bugøynes Fiskarlag, Erling Haugan, sier til avisa at dette må kalles voksesmerter, men at det er å foretrekke fremfor stillstand.

Det at det nå er så mange båter som har Bugøynes som hjemmehavn, og fisker herfra, kommer mye av at de som drifter med line nå får egnet bruket sitt her. To egnesentraler, hvor den ene driftes av Norway King Crab og den andre av Bugøynes fiskeriservice ved Gentjan Kryeziu, leverer ferdig egnet bruk til fiskerne. Gentjan er forøvrig også plassjef hos Lyder Fisk AS.

En annen, og ikke minst like viktig grunn til den høye fiskeriaktiviteten for øyeblikket, er uten tvil at Lyder Fisk AS etablerte seg her. Og når det gjelder lønnsomheten på fisket for sjarkfiskerne er det at det tillates 3% innblanding av kongekrabbe i fangstene en stor plussfaktor. Får man 1000kg fisk kan man også levere 30kg kongekrabbe. Med en pris på rundt 400 kr kiloen for krabba blir  det 12 000 kr ekstra i tillegg til fangsten av fisk.

Og Varangerfjorden leverer.

Tekst & foto: VEI

Bildene er tatt tidligere i høst.