Flytebryggpontongen til Lyder Fisk AS får dekke

11.02.2022


Ved mottaksanlegget til Lyder Fisk AS i Piipola er arbeidere i gang  med å legge dekke på flytebrygga. Pontongen har ligget en god stund i Piipolabukta. Den ferdige flytebrygga skal komme som en forlengelse til den faste brygga på Pekkankallio. Når brygga er ferdig vil det bli montert kran på den.

Grunnene til denne forlengelsen er at det ikke er vann nok ved fjære sjø der det opprinnelige kaianlegget er. Derfor forlenges den med flytebrygga slik at båter kan levere fangst uansett flo eller fjære. Forøvrig er det stor aktivitet ved bruket for tida. Både krabbe og hvitfisk leveres da det er flere båter som har starta å fiske med line.

Tekst/foto: VEI