Fiskerimelding uke 8

28.02.2022

Bildet viser den første sjarken til Svein Marjavara. Han kjøpte den hos Eilif Nilsen da Eilif skaffet seg ny sjark fordi det ble en liten brannskade i denne. Mannen som vi ser ombord er Ivar Marjavara, far til Svein, som reparerte båten etter at de overtok den fra Eilif. Svein hadde flere båter etter denne og er nå pensjonist i Bugøynes. Bildet er muligens fra 1970-årene.

Ikke den helst store aktiviteten blant Sør-Varanger båtene i uka som gikk. Av de som har levert fangster ser det ut som det kanskje er restene av krabbekvota som sikres. I uka som gikk annonserte også Lyder Fisk at de ville innføre en midlertidig fangstopp på krabbe siden prisene til fiskerne var blitt så høye at det var litt vanskelig å få avsetning på krabba. Noe fangststopp ble det ikke, Lyder fortsatte å ta imot krabbe uka ut og prisen var fortsatt på samme nivå. Det vil si at de som nå har tatt opp hele kvota så langt har hatt en bruttoinntekt på ca 900 000 kr.

Båten Sunniva, med Trond Kristiansen som skipper, var den første av bugøynesbåtene som prøvde seg med garn i uka som gikk. Første sjøvær ga en god fangst på 1800 kg torsk, noe som tyder på at torsken siger inn i fjorden. Det andre sjøværet derimot ga bare 179 kg, så garnfisket er fortsatt ustabilt. Men den første fangsten gjorde sitt til at det ble litt fart i andre fiskere som satte igang med å klargjøre bruk. Det var så det nesten ble ropt at «Lodda e kommet» (Lodda on tullu), som det het i tidligere tider.

Mens noen av bygdas fiskere klargjør for garnfiske er det andre som vurderer line eller juksa. Det heter seg at det er vanskelig å få fisk på juksa i Varangerfjorden på denne tida av året, så om det er riktig må vel eventuelle juksafiskere gå lenger vestover. Når det gjelder lina har det vært levert gode fangster i ukene vi har lagt bak oss. Fort tida er det bare Lyder Fisk som kjøper fisk i Bugøynes.

Fangster levert i Bugøynes av båter registrert i Sør-Varanger i uke 8.

Tallene som følger her er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Med forbehold om mulige feil. Fangstene er levert til Norway Cing Krab og Lyder Fisk.

Bugøy 153 kg krabbe, Agnius 34 kg krabbe, Eskil 94 kg krabbe, Jonas 522 kg kg krabbe, Sunniva 1979 kg fisk på garn.

Tekst & foto: VEI