Fiskerimelding uke 47

27.11.2023

I høst sendte Fiskeridirektoratet ut et forslag til høring om at fiskere som ville ha full krabbekvote i 2024 måtte ha en inntekt på 300 000 kr fra annen fiskeriaktivitet i 2023 for å få denne kvoten. Veldig mange av høringsinnspillene gikk imot dette forslaget, bl.a. fordi dette forslaget kom for sent på året. Også mange andre gode grunner i høringsinnspillene pekte på at omsetningskravet fortsatt burde være 200 000 kr. Fikeridirektoratet har tatt innspillene til etterretning og beholder omsetningskravet som det er nå.

Om det blir forandringer for omsetningskravet i 2024, som da vil gjelde for kongekrabbekvoten i 2025, sies det ingen ting om.

Tekst & foto: VEI Bildet viser brosteiner på torget i «fiskerlandsbyen» Puerto de Mogan, Kanariøyene