Fiskerimelding uke 47

29.11.2021

Juksafiske i slutten 1970-årene. Det var i disse årene vi fikk den store kobbeinnvasjonen. Fiskeren på styrhustaket er Svein Marjavara. Fotografert fra «Åge jr.», sjarken Gudmund Seipæjærvi eide på den tida. Fint vær! Sansynligvis dårlig med fisk! Og den gang var det ingen Kongekrabbe som kunne kompensere for en ellers dårlig fangst.

Foto: VEI

Fisken som blir levert i Bugøynes for tida tas stort sett på line, og kanskje noe på garn. De fleste har tatt opp tildelt kvote av kongekrabbe, så krabbe som nå blir levert er stort sett det som blir tatt med line og garn. Da kan man ha 3% innblanding av krabbe i totalfangsten sin. For tida er kongekrabbeprisen rundt 400 kr kiloen til fisker.

Fangster levert i Bugøynes av båter registrert i Sør-Varanger i uke 47.

Tallene er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Med forbehold om mulige feil. Fangstene er levert til Norway Shrimp, Lyder Fisk og Norway King Crab.

Hagbaren 851 + 25kg krabbe, Bugøyjenta 133,5kg + 3,5kg krabbe, Bugøy 946kg + 28kg krabbe, Luskin 636kg +20kg krabbe, Ine-Marita 907kg + 27kg krabbe, Agnius 112,5kg + 3,5kg krabbe, Riddu 615,5kg + 18,5kg krabbe, Esben Andrea 842kg + 25kg krabbe, Skogerøy 151kg + 5kg krabbe.

Totalfangst levert de siste 14 dagene til mottak i Bugøynes.

Norway King Crab: 286kg krabbe.

Norway Shrimp AS: 13 tonn

Lyder Fisk: 47 tonn