Fiskerimelding uke 3

23.01.2023

Krabbefangster tas på land i uke 3. Det er Norway King Crab og Lyder Fisk AS som tar imot. 

Bilder har en historie. Noen bilder har en historier vi ikke kjenner, mens andre har en kjent historie. Bildet som i dag er hovedbilde til fiskerimeldinga er det jeg selv som har tatt, så historien bak dette bildet er kjent.

En maidag i fjor var jeg på vei hjem fra hytta i Adolfinokkinmukka med båt. Adolfinokkinmukka er bukta ved Ellilasa (Ellenskjær) hvor jeg i tre år har fått lov til å fiske laks. Kanskje blir det flere år hvis jeg oppfører meg pent og følger lovens bokstav. Der inne hadde jeg vært og begynt forberedelsene til sjølaksefiske med not. Det hadde vært dårlig vær med mye vind fra øst i noen dager så bølgene gikk høye da jeg kom et stykke ut i fjorden på vei hjem. Jeg bestemte meg derfor å vente litt utpå kvelden før jeg tok det mest værharde stykket mot Bugøynes. Kort sagt søkte jeg nødhavn på innsiden av holmene på sørsida av fjorden, ved Aski (Ásekat). Det var sol og fint vær alle andre steder enn på sjøen. Så i de timene jeg var værfast kunne jeg gå rundt og se på hytter og andre kulturminner i området. Samtidig som jeg flittig brukte fotoapparatet.

Dette området ble tidligere mest brukt av folk fra Bugøyfjord og Vagge som hadde sine sjølaksefiskeplasser her. Kan tenke meg det var eventyrlandet for dem. Nå er det ikke mange igjen som fisker laks der, om noen, men hyttene står og mange av dem benyttes. Og kanskje en dag vil laksefisket igjen ta seg opp, enten fisket etter atlanterhavslaksen eller etter stillehavslaksen som nå plutselig er blitt den store trusselen som truer forekomsten av atlanterhavslaksen. Her nord snakkes og skrives svært lite om rømt oppdrettslaks og luseproblemet som frem til i dag har vært det store problemet langs hele kysten. For eiere av åpne lakseoppdrettsanlegg i sjøen er vel denne stillehavslakseinnvasjonen som manna fra himmelen! Ogmens man nå setter inn tiltak mot inntrengeren rulles det ut nye, åpne anlegg for torskeoppdrett. Torsken er også kalt for utbryterkongen når det gjelder rømninger fra åpne anlegg.I året som gikk (2022) rømte det flere torsk enn laks fra åpne anlegg i sjøen.

Og om hyttene i Kasterholmen og Asekat-området brukes eller ikke, så brukes i alle fall sjøen utenfor. Her drives krabbefiske i stor stil, her er garnfiske, linefiske og juksafiske. Her er det en god del lokale fiskere som bor langs fjorden som henter en solid årsinntekt fra. Enn så lenge. Dersom planene om en femdobling av oppdrett i våre fjorder, som den forrige regjeringa proklamerte, fortsatt står ved lag så tror jeg vi trygt kan skrive «enn så lenge».

Så lett er det å havne på viddene. Det var ikke dette jeg skulle skrive om. Det var båten «Molly» som var utgangspunktet for skriveriene. På innsiden av et hyttevindu så jeg båten da jeg kikket inn (helt riktig, så nysgjerrig er jeg). Hjemmesnekret, ikke vet jeg av hvem eller hvor. Men der inne stevnet den videre mot nye eventyr. Så det vet jeg om bildet. Om båten «Molly» vet jeg ingen ting. Men noen vet. Og jeg tar mer enn gjerne imot opplysninger om sjarken «Molly».

Og en ting garanterer jeg; den skal få en plass i fiskerimeldinga!

Fangster levert i Bugøynes av båter registrert i Sør-Varanger i uke 3.

Tallene som følger er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Med forbehold om mulige feil. Fangstene er alle tatt med teiner.

Solbris 671kg krabbe, Dansken 493kg krabbe, Sunniva 987 kgkrabbe, Ine Marie 778 kg krabbe, Skogerøy 193 kg krabbe, Eskil 117 kg krabbe, Jonas 186 kg krabbe.

Tekst & foto: VEI