Fiskerimelding uke 27

08.07.2024

Noen ungdommer med tillatelse til å delta i ungdomsfisket har starta opp. Ellers går det mot slutten av et meget dårlig sjølaksefiskere, og her er det flere som har avslutta i uka som gikk. Pensjonister og et par fritidsfiskere deltar også enkelte dager ute på fjorden med sine juksaruller. Det er mye fin torsk å få for tida. Sei også. De som velger å selge torsken til bruket får godt betalt for torsken da usløyd torsk betales med rundt 36 kr kiloen.Turister som er ute på fjorden med leiebåter finnes også, men hvor mye fisk de får vet vi ikke noe om da vi ikke har tilgang til de fangstene som de lander. De rapporteres ikke på Norges Råfiskelags fangstsider.

I uka hadde vi også en brann her som la det ene fiskebruket i ruiner. Der har det ikke blitt tatt imot fangster på flere måneder.

Fangster levert i Bugøynes av båter registrert i Sør-Varanger i uke 27.

Tallene som følger her er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Med forbehold om mulige feil. Fangsten er levert til Norway King Crab AS og Norway Shrimp AS.

Dansken 583 kg reker med trål, Jonas 82 kg krabbe med teiner, Feieskjær 27kg laks med not, Mathias S 5 kg krabbe med teiner, Bugøyfisk 117 kg kveite med garn + 3 kg krabbe, H B Ødegård 30 kg krabbe med not, Luskin 35 kg laks med not, Vognfjorden 84 kg krabbe med teiner, Bugøy 68 kg krabbe med teiner + 396 kg fisk på juksa, Bamse 214 kg fisk på juksa, Trulte 409 kg fisk på juksa.

Arkivbildet i dag viser fisk på hjell i midnattssol.

VEI