Fiskerimelding uke 27

10.07.2023

Av fiskerimeldinga kan vi se at i uka som gikk er det flere ungdommer som har vært på sjøen og tatt opp en del av krabbekvota de har fått tildelt. I år kan de ta opp 37 kg kongekrabbe. Alt i alt kan de levere fisk og krabbe for 50 000 kr.

Bildet på forsiden viser ikke kongekrabbefiske. Det er stillehavslaks (pukkellaks, russelaks) det fiskes her. Fotoet viser stangfiskere i fjæra i Bugøyfjord, i retning Vagge.

Inne i Bugøyfjorden har også Havforskningsinstituttet gjort et tappert forsøk på å fiske pukkellaks med not, men det var mindre vellykket ser vi av faksimilen fra NRK som vi har klippet inn. 

Og hva har så sjølaksefiskerne kommet fram til?

Kanskje ville det gått litt bedre om de hadde spurt noen av sjølaksefiskerne som fisker fra Bugøynes og innover fjorden om råd, de har fått pukkellaks i store mengder i den samme perioden som Havforskningsinstituttet gjorde sitt forsøk. Men det er rett og slett en kjensgjerning at man ønsker ikke å spørre lokalbefolkningen om råd når det gjelder laksefiske. Verken når det gjelder elvefiske eller fiske i sjøen. Som de fleste vet er det bare en gjeng med primitive bygdetullinger som holder til rundt i fjordene, som ingen ting vet, verken om det enn eller det andre. Og de vet slettes ikke noe om det de har holdt på med et helt liv. 

Fangster levert i Bugøynes av båter registrert i Sør-Varanger i uke 27.

Tallene som følger her er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Med forbehold om mulige feil. Fangstene er levert til Norway King Crab, Lyder Fisk og Norway Shrimp.

Agnius 228 kg fisk på lina + 62 kg krabbe med teiner, Lilli 526 kg fisk på lina +177 kg krabbe med teiner, Jonas 76,6 kg laks, 99,5 kg pukkellaks + 38 kg krabbe med teiner, Aslak Ingilæ Nilsen 215 kg fisk på juksa + 14 kg krabbe med teiner, Klar-Selin 74,5 kg laks, 174 kg pukkellaks, Elisabet II 1323kg krabbe med teiner, Feieskjær 12 kg laks, Einar Andreas Samuelsen 37 kg krabbe med teiner, Ringsol 448 kg laks, 379 kg pukkellaks, Sunniva 237 kg laks, Luskin 42,5kg laks, 128 kg pukkellaks, Feieskjær 12kg laks, Miriam Petterson 13 kg krabbe med teiner, Mathias Samuelsen 30 kg krabbe med teiner, Bugøyjenta 1284 kg fisk på lina, Vognfjorden 44 kg krabbe med teiner, Bugøy 75 kg krabbe med teiner, Chris A Hansen 416 kg fisk på juksa, Esben Anders 313 kg krabbe med teiner, Eskil 114 kg krabbe med teiner, Milleniumskråka 71 kg krabbe med teiner, Mathias Abrahamsen 105 kg fisk på juksa.

VEI   Foto øverst på sida: Harald Isaksen