Fiskerimelding uke 26

03.07.2023

I forrige fiskerimelding kom jeg i skade for å skrive at det ikke lenger var mottak av stillehavslaks (pukkellaks) i Bugøynes. Dette er feil. Norway Shrimp AS har også enkelte dager i uka som gikk tatt imot stillehavslaks. Slik jeg har forstått det er det sjølaksefiskere som tidligere har levert annen fisk til bruket fra andre fiskerier, og også noen andre, som har kunne levere stillehavslaks noen dager når firmaet har hatt avsetning for dette. Lyder Fisk AS har ikke tatt imot stillehavslaks. Om dette jeg skriver nå er helt riktig tviler jeg selv sterkt på ettersom invasjonen av stillehavslaks er blitt et problem både for den ene og den andre, uten at jeg kan se at det har skapt noe særlig positiv «innovasjon» innen fiskeriene, et ord som ellers er mye brukt mellom politikerne blant oss.

Også Miljø- og klimaminister Espen Barth Eide har vært i området i uka som gikk, og han slår fast at fiske etter stillehavslaks ikke skal bli noe næring for yrkesfiskere og andre sjølaksefiskere. De skal helst bare delta i dugnaden de årene stillehavslaksen dukker opp for å sikre at atlanterhavslaksen ikke borte fra elvene. Selvfølgelig uten godtgjørelse da dugnad betyr akkurat det.

Det hender jeg lurer på om det ikke først og fremst er elvefiskernes ve og vel man tenker på, ikke atlanterhavslaksens. Jeg får det bare ikke inn i mitt hode at fiskerne ikke skal få tjene penger på dette, mens man bruker millioner av kroner på laksefeller i elvene. Skal det bli feller i alle elvene hvor stillehavslaksen kan ta seg opp i? Og hvor mange år skal man holde på slik mens de som fisker i sjøen bare må dumpe god mat i havet? Fiskerne som fisker i sjøen er ikke vant til det. Den vanlige fjordfisker har aldri praktisert «fang og slipp», i motsetning til det som bedrives i mange av elvene.

Det går på sjølrespekten løs.

Og ja, jeg pusler med litt sjølaksefiske på hobbybasis fra min lille hytte inne i fjorden.

Jeg er fullstendig klar over at sikkert mange mener jeg derfor egentlig er inhabil i denne saken og «snakker for min syke mor».

Men det skal man som kjent gi blaffen i helt til noen andre påpeker det. Først da skal man legge seg flat som ei flyndre, for å holde oss til fiskerispråket.

Fangster levert i Bugøynes av båter registrert i Sør-Varanger kommune i uke 26.

Tallene som følger her er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Med forbehold om mulige feil. Fangstene er levert til Norway King Crab, Lyder Fisk og Norway Shrimp.

Agnius 228 kg fisk på lina, Lilli 2149 kg fisk på lina, Jonas 341 kg laks + 405 kg krabbe med teiner, Aslak Ingilæ Nilsen 63 kg fisk på juksa + 15 kg krabbe med teiner, Klar-Selin 435 kg laks, Elisabet II 488kg krabbe med teiner, Feieskjær 189 kg laks, Elise Samuelsen 37 kg krabbe med teiner, Ringsol 397 kg laks, Sunniva 526kg laks, Luskin 619 kg laks, Kjell Arne Pedersen 74 kg laks, Norma 889 kg fisk på line + 61 kg krabbe, Mathias Samuelsen 7 kg krabbe med teiner, Bugøyjenta 28 kg krabbe med teiner, Vognfjorden 90 kg krabbe med teiner, Bugøyfisk 152 kg krabbe med teiner, Primafisk 187 kg fisk på lina + 90 kg krabbe med teiner.

Forsidebilde: Bjørg Solsvik, som er slogstril fra Sotra, synes også det er lite greitt å måtte kaste god mat. Her en del av fangsten i Adolfinokkinmukka i Bugøyfjorden etter nattstått bruk. Laksen vi ser er altså bifangst i forbindelse med sjølaksefiske.70 stillehavslaks og ingen atlanterhavslaks. Så kom ikke her og klag over at sjølaksefiskerne ikke tar sin del av dugnaden for å redde atlantehavslaksen.

Dette er også bifangst. Venter bare på at det blir mottak for brunalger, tang og spagettitare.

Leder i Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag, Frank Emil Trasti, har sendt et bilde av russelaks som henger til tørk i sola. Den gjøres klar for røyking. Han har også en kommentar fra ukas lunsj med Miljø- og klimaminister Barth Eide:

"Det skinner gjennom at man ikke ønsker at pukkellaks skal være lønnsom bifangst i sjølaksefiske. Majoriteten på lunsjen viste ikke forståelse for dette. Og når nesten hvert eneste medieoppslag av pukkellaks, som kun viser kadaverversjon i elva vil få kjøpe russelaks med det bildet av kadaverlaks i hodet. Unntaket er her øst der vi har hatt denne arten som bifangst i generasjoner. Barth understreket sågar at det ikke måtte bli som med krabben, at noen kunne tjene penger på pukkellaks. Den skal utryddes....

Og på møtet i Tana kom dæm med ett nytt ord på møtet sa lokalbefolkningen. GRUNNREGELREGEL..... VOI VOI. Aldri hørt om det. Skulle være noe nytt om fremtidens forvaltning av elva."

VEI