Fiskerimelding uke 2

15.01.2024

Kongekrabbekvota til enkeltbåtene for 2024 er nå fordelt. Alt i alt er det 973 båter som er registrert med adgang til fangst av kongekrabbe. Hvor mye den enkelte kan ta opp bestemmes av hvor mye de har omsatt innen andre fiskerier i 2023. De som har omsatt for mer enn 200 000 kr har fått kvoter på 740 kg per fartøy. De lengst nede på stigen har fått kvoter på 70 kg.

Fangster levert i Bugøynes av båter registrert i Sør-Varanger i uke 2.

Tallene som følger her er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Med forbehold om mulige feil. Fangsten er levert til Norway King Crab AS og Norway Shrimp AS.

Milleniumskråka 48 kg fisk med teiner,Primafisk 34 kg krabbe med teiner, Dansken 130 kg krabbe med teiner, Severine 215 kg fisk med teiner + 13 kg krabbe med teiner.

Som vi kan se er både fisk og krabbe som er levert i uka som gikk tatt med teiner. Krabbe med krabbeteiner og torsk med fisketeiner.

Primærnæringsfondet har gitt tilskudd til kjøp av teiner.

Bugøynes Sjøfangst AS har fått tilsagn om 25 000,- i tilskudd fra primærnæringsfondet i kommunen til kjøp og testing av fisketeiner.

Søkerne oppgir at ettersom garnfisket i Varangeren har vært mye plaget med kongekrabbe i garnan er mye krabbe blitt knust under fiske. Da dette ikke er bærekraftig verken for fisker som lider store brukstap, og heller ikke fordi krabben som går i garna ikke har muligheter til å overleve, ønsker Bugøynes Sjøfangst derfor i samarbeid med NOFIMA å utvikle et miljøvennlig torske- og hysefiske som kan være avgjørende for å ha ett fortsatt fremtidig miljøvennlig krabbefiske.

Bugøynes Sjøfangst AS er eid av Torleif Weigama (60%) og Erling Haugan (40%).

Bildet i dag viser fiskebåten Dansken ved slippkaia.