Fiskerimelding uke 21

30.05.2022

Tråleren Bugøyfisk fra Bugøynes ved kai rundt 1980.

Mye dårlig vær i siste del av uka vi har lagt bak oss, og mye østavind også i uka vi nå går inn i. Det spørs om alle får starta med notfiske etter laks på onsdag, og om de minste båtene også må sette rognkjeksfisket på vent. Men litt fangster er det blitt på de lokale båtene i uke 21, tross utfordringer med været.

Fangster levert i Bugøynes av båter registrert i Sør-Varanger i uke 21.

Tallene som følger her er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Med forbehold om mulige feil. Fangstene er levert til Norway Cing Krab, Norway Shrimp og Lyder Fisk.

Solbris 100 kg fisk + 3 kg krabbe på lina, Sunniva 439 kg rogn + 104 kg krabbe på rognkjeksgarn, Luskin 94 kg rogn + 24 kg krabbe på rognkjeksgarn, Esben Anders 34 kg krabbe, Jonas 26 kg rogn + 7 kg krabbe på rognkjeksgarn, Bugøyjenta 284 kg rogn + 81,5 kg krabbe +8 kg kveite på rognkjeksgarn, Hagbaren 637 kg fisk + 9 kg krabbe på lina, Trulte 114 kg fisk på håndjuksa, Lysstrålen 493 kg krabbe m/teiner, Ingvild 467 kg fisk på line + 355 kg krabbe m/teiner

Tekst & foto: VEI