Fiskerimelding uke 20

23.05.2022

Fiskebåten «Skolpen» ved kai en vindfull dag i slutten av 1970-årene. Båten var bygget i 1947 og fikk ny motor, en 180 HK Scania, i 1972. Den var eid av Arild Laurila. Båten forliste senere inne i Bugøyfjorden da den rente på land og sank. 

Av fangstrapportene for uka som gikk kan vi se at fisket etter rognkjeks fortsetter. Selv om det kan være varierende fangster sikrer bifangst av kongekrabbe gode inntekter for de som deltar i dette fisket. 

Fangster levert i Bugøynes av båter registrert i Sør-Varanger i uke 20.

Tallene som følger her er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Med forbehold om mulige feil. Fangstene er levert til Norway Cing Krab, Norway Shrimp og Lyder Fisk.

Solbris 555 kg fisk på lina, Eskil 91 kg krabbe m/teiner, Lilli 149 kg krabbe m/teiner, Sunniva 814 kg rogn + 13 kg krabbe på rognkjeksgarn, Luskin 283 kg rogn + 72 kg krabbe på rognkjeksgarn, Esben Anders 500 kg fisk på lina, Jonas 406 kg rogn + 102 kg krabbe på rognkjeksgarn, Bugøyjenta 404 kg rogn + 115 kg krabbe +36 kg fisk på rognkjeksgarn, Hagbaren 746 kg fisk på lina, Trulte 104 kg fisk på håndjuksa.

Totalfangst levert de siste 14 dagene til mottak i Bugøynes.

Lyder Fisk AS: 13 000 kg fisk + krabbe

Norway Shrimp AS: 11 000 kg fisk + krabbe

Norway King Crab: 1 300 krabbefangst

Tekst & foto: VEI