Fiskerimelding uke 18

09.05.2021

Fangster levert av Bugøynesbåter i uke 18. Fiskeslaget er stort sett torsk tatt på garn når ikke annet er opplyst. Innimellom er det noen uer, et par kveiter, steinbit m.m. Tallene er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Med forbehold om mulige feil.

Agnius 1750kg på juksa, Solbris 3300kg på juksa, leverer i Kjøllefjord, Klar-Selin 670kg, Bugøy 2700kg på juksa, leverer i Kjøllefjord, Esben Anders 400kg på juksa, Sunniva 900kg rognkjeksrogn + 330kg krabbe, Jonas 450kg rognkjeksrogn, Hagbaren 11kg rognkjeksrogen.

Bildet viser båten «Sunniva», med skipper Trond Kristiansen, trekke rognkjeksgarn i Valen inne i Bugøyfjorden torsdag den 6.april.