Fiskerimelding uke 17

02.05.2021

Fangster levert av Bugøynesbåter i uke 17. Fiskeslaget er stort sett torsk tatt på garn når ikke annet er opplyst. Innimellom er det noen uer, et par kveiter, steinbit m.m. Tallene er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Med forbehold om mulige feil.

Agnius 230kg på juksa, Flipper 150kg, Bugøyjenta 460kg, Solbris 1800kg på juksa, leverer i Kjøllefjord, Klar-Selin 1200kg, Sunniva 450kg + 90kg rognkjeksrogn, Jonas 250kg rognkjeksrogn.