Fiskerimelding uke 16

25.04.2021

Fangster levert av Bugøynesbåter i uke 16. Fiskeslaget er stort sett torsk tatt på garn når ikke annet er opplyst. Tallene er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Med forbehold om mulige feil.

Agnius 400kg på juksa, Flipper 1500kg, Bugøyjenta 4000kg, Bugøy 4100kg på juksa, leverer i Kjøllefjord, Solbris 4500kg på juksa, leverer i Kjøllefjord, Klar-Selin 1800kg, Esben Anders 1000kg, Sunniva 2400kg, Riddu 100kg på lina, Jonas 275kg rognkjeksrogn.