Fiskerimelding uke 13

04.04.2022

I uka som gikk har ikke båter registrert i Sør-Varanger kommune, og som lever i Bugøynes, vært så veldig aktive. Vi henter derfor et bilde fra vårt arkiv som viser aktive unger i tidlig 1960-årene. Fangsten er landet på den gamle fiskerikaia, der Bugøynes King Crab og Bugøynes Fskeriservice  nå holder til. Torstein Bjørklund (1952-1986) holder frem en kontepiller. Til venstre for ham ser vi Arnt Pedersen. Og bak med hatt er det vel Leif Ingilæ, i dag skipper på Eskil og stort sett ferdig både med krabbe- og torskekvote for inneværende år.

 Foto: Magnhild Magnussen

Fangster levert i Bugøynes av båter registrert i Sør-Varanger i uke 13.

Tallene som følger her er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Med forbehold om mulige feil. Fangstene er levert til Norway Cing Krab, Norway Shrimp og Lyder Fisk.

Sommerlys 207 kg fisk på juksa, Agnius 89 kg krabbe, Luskin 1302 kg fisk + 12 kg krabbe, Andrea 1393 kg fisk + 128 kg krabbe, Ingvild 63 kg krabbe, Riddu 238 kg krabbe, Hagbaren 180 kg krabbe, Klar-Selin 907 kg fisk.

Totalfangst levert de siste 14 dagene til mottak i Bugøynes.

Norway Cing Krab : 885 kg krabbe

Lyder Fisk: 19 tonn fisk + krabbe

Norway Shrimp: 7,4 tonn fisk 

VEI