Fiskerimelding uke 4

31.01.2022

Fangsten etter krabbe fortsetter. Noen båter har allerede tatt opp kvota på 2000 kg.

Ine-Marita på vei inn til Bugøynes for å levere krabbefangst til Lyder Fisk. Eier Bjørn Tarald By.

Fangster levert i Bugøynes av båter registrert i Sør-Varanger i uke 4.

Fortsatt er det fangst av kongekrabbe som foregår på fjordene i Varangerområdet. Båtene som har levert har hatt ett sjøvær denne uka. Kvota, som er på 2000 kg krabbe, er slik at hvis du har fiska opp krabbekvota din når du starter med f.eks garn-eller linefiske kan du også levere 3% krabbe som bifangst. Får du f.eks 2000 kg torsk på garn kan du også levere 60 kg krabbe hvis du får det i garna. Men det gjelder bare hvis du på forhånd har tatt opp hele krabbekvota. Hvis du fortsatt ikke har tatt opp hele kvota går bifangsten inn som en del av totalkvota. Da blir det ikke noe ekstra før hele kvota er oppe.

Tallene er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Med forbehold om mulige feil. Fangstene er levert til Norway Cing Krab og Lyder Fisk.

Jonas 195 kg krabbe, Bugøy 204 kg krabbe, Solbris 526kg krabbe, Agnius 81 kg krabbe, Ine-Marita 565 kg krabbe, Sunniva 404kg krabbe, Luskin 354 kg krabbe, Esben Anders 153 kg krabbe, Bugøyjenta 166 kg krabbe.