FeFo tildeler plass til krigsminnesmerke

15.05.2024

Ser i kommunens postliste at Finnmarkseiendommen (FeFo) har godkjent stedet hvor Bugøynes Helselag og bygdas kanongruppe ønsker å plassere den tyske kanonen de har henta til fastlandet fra Bugøya. Minnesmerket er tenkt lagt til området som fotoet viser. Ønsket plassering har vært ute til høring blant de som blir berørt av det.

Om saken angående selve minnesmerke har vært ute til høring blant de det angår (bygdefolk) vet jeg ikke sikkert.

At forsvaret og og kommunen har vendt tommelen opp har jeg fått med meg. Og at Sør-Varanger historielag skal skal stå for teksten som skal opplyse om krigshistorien i Bugøynes har jeg også fått med meg.

Og da håper jeg bare at man får med seg hele historien. Ikke bare den som tidligere år, og ikke minst dette siste året er blitt fortalt og behørlig omtalt i lokalavisa. Om løytnant Peter Paul Flach og hans heroiske innsats for bygda.

Vilfred Ingilæ

Utdrag fra høring: