Evertsveien 3 er solgt

06.04.2022

Solgt for 600 000 kr fra Elsa Magdalena Ingilæ Haldorsen til Harry Aksel Marjavara.

I dette huset bodde Johanna og Hjalmar Dørmænen. Deres sønn Kåre Dørmænen solgte det en tid etter foreldrenes bortgang til tidligere lærer og rektor ved Bugøynes skole,Per Hansen. Hans arvinger, Anne Dorthea Pedersen og Manga Kristine Henriksen, solgte huset i år 2000 videre til Elsa Haldorsen Ingilæ for 90 000 kr.

Huset har siden den gang stort sett vært utleid til turister under benevnelsen «Johannahuset».

VEI