Et gammelt bilde fra Dagahagi

04.01.2022

I dag bruker vi et bilde vi har brukt før. Nå med noen tilleggsopplysninger.

Dagahagi

Bildet viser Anton Salmi og Astrid Salangi, og er tatt på eiendommen som blir kalt Dagahagi. På norsk blir det Bakhagen. Navnet kommer sikkert av at eiendommen ligger noe avsides ved Sankarhaugen, på baksiden av bebyggelsen. I bakgrunnen sees Varangerfjorden og Bugøya.

Vi antar at bildet er tatt på slutten av 1950 tallet. Da var eiendommen fortsatt i drift, høyet ble slått med ljå og tørket på hesjer. På eiendommen var det også en høyløe, der tørrhøyet ble oppbevart. Etter krigen og fram til begynnelsen av 1960 tallet, ble Dagahagi drevet av Ragnhild og Anton Kaski. Eiendommen gav høy til ei ku, kalv og noen sauer. I tillegg ble det supplert med høy fra en utmarkslåtte ved Marigoppa.

På bildet er Astrid Salangi (f 1907) ca 50 år, og Anton Salmi (f 1901) i slutten av 50 årene. Hva har de i sekkene? Antakelig hesjegarn eller evt tørrhøy.

17.01.2021

Ivar W Kaski


Fra Asveig Dørmænen har vi fått noen tilleggsopplysninger til bildet. Ho mener at det godt kan være dun og fjær i sekkene som Astrid Salangi og Anton Salmi har på ryggen. Og det ser jo også ut som de bærer veldig lett. Asveig husker at Astrid en gang fortalte at ho pleide være på øya i Varkanreikæ og samle dun og fjær som hun brukte i puter. Det gamle fyllet ho hadde i putene rista ho ut i Varkanreikæ, slik at fuglene eventuelt kunne bruke det på nytt.

VEI