En steinalderboplass?

21.06.2024

De fleste i bygda kjenner sikkert til steinalderboplassen over Pipola i nærheten av det gamle vannbassenget. På mine turer rundt omkring i naturen rundt Bugøynes har jeg kommet over et annet sted som kan se ut som en lignende boplass som den over Pipola. Det er steiner som er lagt i en ring, typisk for sesongboplasser hvor man bodde i telt i perioder. Sannsynligvis mens man drev med sommerfiske. Dette området har ikke så mange slike steinringer som den oppe ved det gamle vannbassenget.

Innenfor området hvor dette ligger det også mye kvartsavslag som er vanlig på disse boplassene. Kvartsavslagene er rester etter at man laget forskjellige redskaper av kvarts.

Om det finnes helleristninger i nærheten? Hvem vet. Det finnes i alle fall mye fint fjell som er brukbart til den slags aktiviteter når bølgene på Varangerfjorden var for store til at man kunne ha et sjøvær og man måtte bli på land.

Tekst/foto: VEI