EIENDOMSOVERDRAGELSE

18.01.2022

Skoleveien 7 (Gnr 4, bnr 91) er overdratt fra Karl August Salmi og Anton Rudolf Salmi til Karl Arne Salmi (07.01.22).

Foto: VEI