Dugnad ved Bugøynes båtforenings anlegg

13.05.2022

Bugøynes båtforening har i dag hatt dugnad i Piipola hvor de har flytebrygganlegget liggende. Denne gangen var det bølgebryteren som måtte på plass igjen etter at vinterværet hadde herjet litt med den. Arbeidet gikk greitt unna, men ennå står det igjen og legge ut et par dregger for å sikre seg mot neste vinter og kommende uvær. Mens noen var ute i båt sto andre for rydding av fjæra i området der anlegget er forankret til land og der båtforeningas båtopptrekk ligger. Dette er en utsettingsplass som er mye brukt av båtforeningas medlemmer, men også av andre som setter ut og tar opp småbåter. Brukt av både fastboende og turister.

De som deltok i dagens dugnad var Hans Seipæjærvi, Alf Salangi, Leif Ingilæ, Ivar Kaski, Mathias Samuelsen, Kjell Arne Pedersen og undertegnede.

VEI