Det lukter peng …

17.02.2023

Bildet viser et kar med noen garn fulle av krongekrabbe som visstnok ble løfta på land og plassert like bak fiskebruket til Norway Shrimp i Bugøynes en gang før jul. Bak karet er det flere store sekker med samme innhold. Dette har vært delvis skjult av sne og vært nedfrosset der det ligger. Den siste tidas mildvær har satt i gang prosesser som sprer en intens lukt av råtnende krabbe rundt i området. Folk i bygda reagerer på at ikke garna med råtnende krabbe er blitt fjernet for lenge siden. Lukta minner svært lite om den delikatessen de fleste forbinder med kongekrabbe.

Noen må jo ha ansvaret for dette, og da er det kanskje på tide at disse tar seg et tak. Om det nå er privatpersoner eller offentlige myndigheter?

Det lukter mildt sagt penger, som man en gang sa når lukten fra sildoljefabrikken i Vadsø fulgte med vinddragene til Bugøynes. Bare at lukta er flere ganger sterkere.

VEI