"Det hemmelige språket" av Tony Bauna

20.03.2021


Etter å ha sett TV-programmet «Det hemmelige språket» på nytt i år har jeg festet meg ved Pia Lanes opplysning om skillet i 1965, at de født før 1965 ble snakket finsk til, mens de født fra da ble snakket norsk til. Med fødselsår 1971 er jo også jeg et «offer» for denne endringen, jeg har i voksen alder mange ganger tenkt at jeg på et vis er blitt frarøvet en mulighet til å være flerspråklig fra barnsben av. Selv om jeg har erfaring med både tysk, fransk og italiensk, og selvfølgelig engelsk som er det jeg benytter meg mest av i jobben, har det alltid vært med innslag av savn at man tenker at man burde jo kunnet finsk også.

Så hvorfor denne kollektive endringen i 1965 - det er jo et skarpt skille? Pia Lane gir ingen forklaring på dette bortsett fra å vise til at foreldrene trodde det var til det beste for barnet, men gir ingen forklaring på hvorfor det ser ut til at alle sammen bestemte seg for dette skiftet samtidig. I en artikkel i Ruijan-Kaiku fra 2019 sier hun litt mer: «Hun forklarer fenomenet med at en av flere ulike grunner fikk inntrykk av at morsmålet ikke var et like godt språk som norsk, og at det derfor ikke er så overraskende at foreldrene ikke valgte å bruke det. - Kanskje man hadde fått høre at dette ikke var et ordentlig språk og at ungene ikke ville få bruk for det, sier hun.» 


Var det noen som snakket sammen? Var det påvirkning utenfra - lærere, myndighetspersoner? Har det sammenheng med at veiforbindelsen kom i 1963 og Bugøynes ble tettere knyttet til Kirkenes og mindre til Kvenbyen Vadsø?

Er det noen tidsvitner som kan bidra til å forklare dette brå skiftet i 1965? Kanskje Pia Lane har forklart det mer i detalj i sitt forskningsarbeid?

----

Bildet viser et arbeidslag på Bugøya i forbindelse med molobygging i 1939. Det er lånt fra Erna Ingilæ sitt fotoalbum.

Foran fra venstre: Andreas Osima, Hans Ingilæ, Frans Kiurujærvi, Sylvester Laurila, Oskar Randa, Einar Kiviniemi og Aksel Ingilæ.

På trappa fra venstre: Georg Osima, Olaf Bækø, Ragnvald Linangi, William Mudenia, Rikard Vælitalo, Abiel Marjavara, Benjamin Nilsen, Eilert Randa og Jafet Mudenia.

Og så kommer tusenkronersspørsmålet: Snakka denne gjengen finsk eller kvensk? 

VEI