Det går den veien høna sparker

09.05.2022

Det gikk den veien som de fleste visste det ville gå. Nå er det slutt på garnfiske etter laks også for bugøynesværinger og alle andre som hadde denne rettigheten. 

Illustrasjonsfoto: En bok om sjølaksefiske som ble gitt ut i 2009.

Det gikk den veien som de fleste visste det ville gå. Nå er det slutt på garnfiske etter laks også for bugøynesværinger og alle andre som hadde denne rettigheten. De nye reglene for 2022 ble stort sett som i 2021. Den eneste forskjellen er at i fjor var det valgår og da dukket det opp politikere som sikret garnfiske i vårt område i siste liten. I år er det ikke valgår. Og nå sitter de som var i opposisjon i posisjon.

Men vi får fortsatt fiske med not, så lenge det varer. I området Tana og de nærmeste distriktene er det fortsatt totalforbud mot fiske etter laks.

For et par måneder siden søkte vi her i nettavisa etter historier fra sjølaksefiske i vårt område. Responsen var ikke all verden, men fra Sjur Korsmo har vi fått en hilsen med et bilde. Han og kona Elisabeth har kjøpt huset etter Evert og Marie Linangi i Bugøynes, men de bor i Agder. Det er et av områdene hvor sjølaksefiskerne ble kasta på land i 2021, og de sitter fortsatt på land.

Han synes det er synd med det som skjer og er redd for at det som forsvinner ikke blir mulig å få tilbake, iallefall ikke i det omfanget som det har vært. Og sjølaksefiskernes argumenter som blir brukt for å bevare dette fisket blir systematisk oversett av forvaltninga, sier han.

Når det gjelder fisket på Sørvestlandet skal det ennå være et møte med departementet for å se om det er mulig å få til en liten åpning.

Og så til bildet han har sendt.

«Vedlagt ligger et bilde av min svigerfar Håkon Bye ( død 2019) og meg fra slutten av juni i 1992. Bildet er tatt i Jarfjord og dette var første gang jeg var med på sjølaksefiske, og den første laksen jeg var med å høste. Sløyet var den på 14,5 kg. Det var på krokgarn. Det var Per Vonka sitt bruk, som svigerfar Håkon røktet ved en anledning for Per da han ikke kunne være der selv. Vi bodde på Pers laksehytte i Lille Jarfjord og dette var en ny og stor opplevelse for meg den gangen, med midnattsol, laksefiske og laksefiskeværet i Lille Jarfjord.

Senere startet min kone Elisabeth og jeg opp med sjølaksefiske med kilenot fra vår eiendom i Søgne, men fra i fjor av så ble dette stengt. Fra denne eiendommen så har det vært fisket laks fra 1600 tallet, så en gammel kystkultur er nå sannsynligvis tapt. Her kunne vi få litt laks, både til husholdningen og litt salg, men det ble visst for mye å tåle for allmennheten at vi "stjal" laksen demmes, så fredning i sjøfisket ble stanset under noen vikarierende motiver om å beskytte den nå så utrydningstruede laksen.»

Og her ser vi et foto av laksebruket til Sjur og Elisabeth mens de fortsatt fikk ha det i sjøen. Bildet er et dronefoto som sønnen Aleksander Bye har tatt.

VEI