Dagens bilde

11.03.2022

Graffiti på vegg i Bergen. Bildet kan sikkert tolkes på forskjellige måter, både på kort sikt og lang sikt….       Foto: VEI