Bygdelaget har fått 200.000 kr til ballbingen

10.11.2021

Pengene skal brukes til oppgradering.

Ballbingen i 2007.

Ballbingen, som ligger på den gamle grusbanen i bygda, har opp gjennom årene blitt mye brukt til forskjellige aktiviteter både av barn og voksne. Det har i lengre tid vært behov for å gi den en aldri så liten ansiktsløfting. Leder i bygdelaget, Terje Buljo, kan fortelle til nettavisa at nå har kommunens utvalg for levekår tildelt 200.000 til dette arbeidet. Dette er halvparten av den summen man trenger for full oppgradering av området. Den andre halvdelen skal Bugøynes Bygdelag i samarbeid med kommunen søke om via tippemidler neste år. Han sier at om dette blir prioritert fra kommunens side er det store muligheter til å få pengene og da kan også kommunen om nødvendig forskuttere beløpet.

Her følger tre bilder fra idrettsleker 17. mai 2006.

Og her noen bilder fra IL Bølgens 60-års jubileum i 2007.

Tekst & foto: VEI