Bugøynes med på forslaget fra SV til statsbudsjett for 2022

16.11.2021

Under valgkampen lovet Amy Brox Webber i SV at om de kom i posisjon etter valget ville de prøve å få inn på statsbudsjettet at staten måtte ta utgiftene med opprenskning av det forurensede område ved slippen i Nakka (Havnevesenet).  

Under valgkampen lovet Amy Brox Webber i SV at om de kom i posisjon etter valget ville de prøve å få inn på statsbudsjettet at staten måtte ta utgiftene med opprenskning av det forurensede område ved slippen i Nakka (Havnevesenet). Tidligere på høsten i fjor hadde også Kari Elisabeth Kaski fra SV vært ute og sagt det samme. Og ellers har det vært att og fram med hva som skal gjøres i årevis. Nå prøver SV å innfri løftene.

Nå er ikke SV i posisjon som de fleste vet, men de har lagt fram sitt forslag til budsjett for 2022. Der har de som lovet fått med et ønske om penger til opprydding, og nå er det bare å vente på om den foreslåtte posten på 3,4 millioner overlever de nye forhandlingene med Arbeiderpartiet og Senterpartiet som for øyeblikket er i gang.

Illustrasjoner henta fra "Alternativt statsbudsjett 2022".

Summen som er foreslått er ikke den som FeFo og Staten opererer med. De mener at det vil koste mellom 20-30 millioner å rydde opp etter fordums synder. Summen på 3,4 millioner er vel nærmere det som Knut Johansen har regnet seg fram til. Han har i flere år ønsket å starte opp igjen bedriften i Nakka som han selv var ansatt i. I oppslaget i Sør-Varanger Avis like før høstens valg uttalte han at han kunne gjøre jobben på en annen måte og for en brøkdel av prisen som FeFo opererte med. Ser vi på forslaget fra SV så kan vi ikke forstå det på andre måter enn at de stoler mer på hans regnekunnskaper og metoder enn på de utregningene og planene som FeFo og Staten har jobbet seg fram til? Uansett har både Knut Johansen og konsulent Terje Buljo så langt gjort en god jobb og fått inn 3,4 millioner i SVs alternative statsbudsjettet. 3,4 millioner er tross alt 3,4 millioner. Nå får vi vente og se.

Tekst& foto: VEI