Bugøynes i dag

24.08.2021

I dag kl 11.30. "Jussinfieroa. Møljænmokka.". Litt yr i lufta, har regna tidligere i dag. 11 grader. Ganske stille.

Teksten på oppslaget som er festa til tønna er som følgende: «Möljä (Aallonmurtaja) Kotisaari. Bugøya har i tidligere tider vært sesongboplass for samer som drev fiske om sommeren. Senere var det sommerbeite for sauer. Grunnmurene på øya er rester etter boliger som Statens Havnevesen satte opp under moloarbeidet i 1935-41. Under krigen benyttet tyskerne disse, men de satte fyr på alt da de forlot stedet. På øya var det tyske kystbatterier. Man kan ennå se rester etter hovedskyts, lyskastere og bunkerser.»

Det det ikke står noe om er at tønna som er støpt fast i berget også er et kulturminne fra tider vi har lagt bak oss.

Tønna er ei blåsteinstønne. Blåstein ble brukt når man skulle impregnere og preparere fiskeredskaper som var laget av hamp. Man løste opp blåstein (kobbersulfat) i vann og la deretter fiskeredskapene ned i denne oppløsninga. Når oppløsninga trakk inn i redskapene var ikke disse så utsatt for råte som ellers. Barkoppløsning ble også brukt når man skulle behandle redskaper av hamp.

Tønna i Møljænmokka er støpt fast her av Edvin Salmi og Ragnvald Linangi. Her pleide de å sette inn kveitegarn, laksebruk og andre fiskeredsakaper med blåstein.

VEI