Bugøynes i dag og Bugøynes i morra…

19.01.2022

I dag kl 10:55. Pehkosenmukka. 0 grader. Stille og fint. Overskyet.

For et par uker siden uttalte tidligere finansminister og Ap-veteran Karl Eirik Schjøtt-Pedersen til VG at om ikke noe dramatisk gjøres så vil folketallet i kommunene Vardø, Vadsø, Nesseby, Berlevåg og Båtsfjord ifølge prognosene bli redusert fra 12.000 til knappe 1.300 i løpet av de neste 80 årene. Og at de fleste av innbyggerne ville bo i noen få tettsteder i fylket. Skjøtt-Pedersen er i dag partner i Menon Economics som  har laget disse prognosene. Det er de nevnte kommunene som har engasjert firmaet.

Jeg synes å huske at Tor Mikkel Wara i Fremskrittspartiet, da han ennå var ungdomspolitiker, var inne på noe av det samme ettersom han mente at folk i Finnmark burde samle seg om å bo i tre byer i fylket. Jeg husker ikke argumentene, men de var sikkert godt formulert. Hvilke byer det var kan man sikkert finne ut av ved å grave litt i gamle arkiver.

Nå har ikke Sør-Varanger kommune vært med og finansiert dette siste oppdraget for Schjøtt-Pedersen og hans firma Menon Economics, men dersom det vil bli samme utvikling i vår kommune ser det ikke særlig lyst ut. (Forøvrig sier han til VG at prognosen er usikker og at de har benytta tall fra Statistisk sentralbyrå og bygget videre på det. Hadde jeg vært økonomisk ansvarlig i de kommunene som har vært med og finansiert dette, ville jeg kanskje gitt oppdraget til en ungdomskoleklasse som sikkert ville ha kommet fram til samme resutat i løpet av et par mattetimer. De har tilgang til tallene fra Statistisk sentralbyrå og det er utrolig hva ungdom får til ved help av en PC).

Her i nettavisa har jeg snevret det litt inn og sett på hvordan utviklinga i vår bygd, Bugøynes, vil bli, dersom det altså ikke skjer dramatiske forandringer. Her vil det da om 80 år bo i underkant av 20 mennesker.

Det som i dag diskuteres i bygda er hvordan man skal få boliger til alle de som er i ferd med å flytte hit, og hvordan vi skal få litt orden på sjeteen. Men la oss nå først slå fast at foreløpig er det ikke snakk om noe stor folkevandring hit med familier som vil bosette seg her, selv om mange fiskere fra andre steder vil fiske herfra fordi vi ligger sentralt til når det gjelder en fiskerik fjord med tilgang til den lukrative kongekrabben. I tillegg har vi mottak som stort sett tar imot fangst til alle døgnets tider.

Så er da spørsmålet om vi skal legge de helt store planene for framtida, eller om vi noen ganger kanskje skal prøve å velge litt enklere løsninger. Finne på noe som fungerer i morgen og neste år og året etterpå. Og så gjør vi det som er nødvendig, og bygger videre når den tid kommer, hvis den kommer. Da blir ikke alt på planleggingstadiet i nye tiår mens gresset gror og kua dør.

Jeg tror f.eks. at det i første omgang er lettere å få noen som har et ledig hus i bygda til å leie det ut, enn å få kommunen til å bygge nye utleieleiligheter.

Jeg tror også det er lettere å få til en parkeringsplass på sjeteen allerede til sommeren for å bli kvitt turistrafikken med biler inne i bygda, enn å få hele området regulert og gjort klart for alle de andre ideene som finnes.

Og hva om vi bare avslyste Bugøynesfestivalen noen år? Ville det frigjøre hus i bygda?

VEI