Bugøynes fiskeriservice leverer

17.02.2022

 Gentjan Kryeziu mellom linestamper som er klargjort for å lastes ombord.  

Nå er det godt og vel et år siden Bugøynes fiskeriservice kjøpte egnebudelen på det gamle fiskebruket i bygda. Gentjan Kryeziu er både eier og daglig leder i bedriften. Bedriftens hovedoppgave har siden oppstarten vært å lever ferdig egnet linebruk til fiskere i området.

Han forteller til nettavisa at det er mellom 15 og 20 båter som henter og leverer linestamper hos ham, båter med tilhørighet til Varangerfjorden, men også linefiskere fra andre steder i Finnmark.

- I dag sysselsetter vi ti faste egnere, men setter også stor pris på Helge Rønbeck og Sonja Hansen som stiller opp og hjelper til når det er behov for det.

Astrit og Tafani fra Albania

Egnerne som jobber for Bugøynes fiskeriservice kommer fra Albania, Litauen, Latvia og Norge. De som kommer utenfra blir innkvartert i Kiurujærvihuset, som han kjøpte hos bygdas husflidslag, men han regner også med at det framover kanskje vil bli behov for flere overnattingsteder til de ansatte.

Veteran i egnebua. Helge Rønbeck fra Bugøynes.

- Det har vært behov for flere ansatte egnere i hele 2021, og det ser ut til at behovet vil være der i fremtida også ettersom det stadig kommer nye kunder til. Mest takket være Lyder Fisk som kjøper fisk hele året.

Gentjan legger også til at de leverer egning av både bunnline og fløytline til alle som måtte ønske det, uansett hvilket mottak fangsten blir levert til.

Lineegning er som det alltid har vært akkordarbeid, og egnerne får betalt pr egnet stamp.

Småbakken fra Nesseby er en av båtene som får egnet lina i Bugøynes

Gentjan er ikke bare eier og daglig leder av Bugøynes fiskeriservice, han er også plassjef hos Lyder Fisk AS i Bugøynes. Og som ikke det er nok så er det også han som den 8. desember var innkalt som varamann for AP til et kommunestyremøtet. Han ble tungen på vektskåla da man på møtet behandlet saken om Bugøynes skulle få midler til utvidelse av den kommunale flytebrygga for yrkesfiskerne. Det ble midler. 5 millioner er det vel snakk om.

Tekst/ foto: VEI/VEI arkiv + private bilder.