Bølgen får fortsatt mest

20.01.2022

Grasrotmidlene fra Norsk Tipping for 3.periode i 2021 er fordelt. Av potten som folk i bygda, og folk med tilknytning til Bugøynes, sender tilbake hit er det IL Bølgen som har fått mest. Deretter kommer Bugøynes Helselaget og den tredje på lista er Bugøynes Bygdelag.

Tipperne gir 13914 kr til idrettslaget, 8290 kr til helselaget og 254 kr til bygdelaget.

Da dette er 7,5 % av summen som det er spilt for, har giverne disse 4 månedene i 2021 spilt for til sammen 300200 kr.