Blir det oppdrettsanlegg ved Kasterholmene?

27.04.2021

I begynnelsen av 2019 måtte Lerøy Aurora stenge sitt oppdrettsanlegg i Storbukt inne i Bugøyfjorden. Dette fordi prøver av havbunnen under og rundt anlegget ikke tilfredsstilte miljøkravene som Fiskeridirektoratet krever. De hadde tatt prøver av havbunnen i oktober 2018. Rapporten viste at ved 11 av 14 prøvestasjoner var tilstanden meget dårlig.

                          Arkivfoto fra Storbukt.

Det ble bestemt at Lerøy ikke fikk drive videre før de kunne vise at tilstand på havbunnen igjen tilfredstilte kravene som var satt for å friskmelde området. Et av kravene var at bunndyr som naturlig har levd i området skulle være tilbake før man igjen kunne ta lokalitetene i bruk.

Fra Lerøys side ble det opplyst at de avsluttet produksjonen og at det ikke vil bli ny produksjon før sommeren 2021. Da regnet man med at lokalitetene var restituert og klar for ny produksjon.

Det som siden har skjedd i Storbukt er at alt av fortøyninger til merdene er fjernet og bukta ser på overflaten nå ut som den gjorde før. Foreløpig er det ingen aktiviteter der som tyder på ny oppstart denne sommeren, så om det er fordi havbunnen fortsatt ikke er friskmeldt vet vi ikke.

Derimot har man brukt etterjulsvinteren til å klargjøre de gamle lokalitetene i Oterfjorden. Så her skal man igjen begynne å produsere laks. Men hva som skal skje ved Kasterholmene vet vi ikke noe mer om enn det vi har skrevet før. Da fikk vi vite at den endelige avgjørelse skulle tas i løpet av februar. Skal man nå drive med oppdrett i Oterfjord, Kasterholmene og Storbukt?

            Kasterholmene

For en tid tilbake ble det også arrangert et møte her i bygda om satsinga på lakseoppdrett i Varangerfjorden. Da ble det sagt at man skulle komme tilbake til saken og at ingen ting var avgjort. De som arrangerte møtet mente at dette bare var det første av flere møter som måtte komme for å få fram alle synspunkter. Siden har vi ikke hørt så mye. Det har vært veldig stille. Helt stille. Mistenkelig stille dersom man tenker etter! Nå tenker jeg ikke på manglende folkemøter, det er blitt begrenset av naturlige årsaker i disse koronatider. Men heller ikke lokalavisene har vært særlig aktive på området.

Fugler på Sumpari, en øy ved Kasterholmene

Det har nesten vært like stille som i fuglefjellet i Ranvika de siste årene. Mange ganger har jeg kjørt forbi der de siste årene. Da det var oppdrettsanlegg i Storbukt (Isolahti) telte jeg på det meste 14 havørn på strekninga Ranvika-Storbukt. Uten at jeg skal påstå noe som helst forsvant mesteparten av krykkjene fra fuglefjellet i Ranvika i denne perioden. Ikke rart man noen ganger lurer på om det er en sammenheng her?

Tekst/ foto: VEI