Betongbadstu på Bugøynes av Alf Salangi

07.10.2022

I 1960 ble det bygd en betongbadstu i sydvestenden av Østersandveien mot fjellet (Pahanlaita på finsk). Det var familien Johan Laurila som bygde den.

Med på arbeidet var Johan Laurila, llmar Laurila, Ronny Rainer og Eilif Hansen. Eilif var da 13- 14 år gammel. Johan førte stein og sand fram til byggeplassen ved hjelp av hesten som de selv eide. Det var selve badstudelen som ble bygd av betong. Taket var av tremateriale, i badstudelen var også sittebenken og bakveggen av tremateriale. Yttergangen/avkledningsrommet var også av tremateriale. På bilde ser man en åpning på høyre siden av døren mot bakken. Her fyrte man i badstuovnen fra avkledningsrommet. Avkledningsrommet, som var av tremateriale, ble etter hvert revet.

På den tiden gikk det ikke noen vei langs Pahanlaita slik som i dag. Badstuen var skult bak bolighuset, fjøset og stallen til familien Johan Laurila. Disse ble etter hvert revet og badstuen ble nå mere synlig. Familien bygde nytt hus i 197O. l dag bor Paul H. Lilleng i det huset.

Tekst: Alf Salangi Foto: VEI