Avtale om bruk av Pleymkaia

14.02.2023

Thereses Feriehus har nå inngått leieavtale med Sør-Varanger kommune angående bruk av Pleymkaia og veien til kaia. Avtalen omfatter bruk av området til næringsvirksomhet i henhold til kommunale næringsplaner for området. Avtalen omfatter ikke bygningen på eiendommen.

Leieavtalen løper fram til 2028 og leieprisen er kr 36 000 per år. I tillegg er det et depositum på kr 36 000.

Det følger også plikter med leieforholdet. Leier skal sørge for at kaia blir vedlikeholdt og holdt i samme stand som ved overtakelse. Kaia kan heller ikke brukes på en slik måte at det er til hinder for at allmenheten har tilgang til kaia, heter det i kontrakten.

Pleymkaia ble forøvrig bygget rundt 1915 av Åge Pleym. Kaia ble bl.a. brukt til gods- og personekspedisjon frem til 2. verdenskrig. På 1990-tallet ble kaia med bygning gitt til Sør-Varanger Museum.

Thereses Feriehus holder til i huset etter familien Pleym. Den hvite bygningen vi ser på øversida av kaia.

Tekst & foto: VEI