Årets sjølaksefiske

22.03.2022

Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag arbeider med forslaget til sjølaksefisket som er sendt ut til høring.

Leif Ingilæ er en av veteranene inne sjølaksefiske i Bugøynes. Dette er et arkivbilde fra en god del år tilbake, men han er fortsatt aktiv som både sjarkfisker og laksefisker. Her røkter han en av laksenøtene sine.

Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag jobber med forslaget til sjølaksefisket for 2022 som er ut på høring. Høringen skal være avslutta i løpet av mars. Så vidt vi har forstått er forslaget for vårt område det samme som ble foreslått i fjor. Altså forbud mot garnfiske. Kun tillatt med not.

I fjor vet vi hva som skjedde. Forslaget om kun notfiske ble trukket tilbake da flere politiske partier gikk sammen og stemte ned forslaget fra Klima-og miljødepartementet. Men det var i fjor. I fjor var det valgår og valget resulterte i en ny regjering. Forslaget fra departementet i år er altså stort sett det samme som i fjor når det gjelder sjølaksefisket. Og i år er det ikke valg, så da venter vi spent på om våre lokale politikere engasjerer seg i år også.

Her i Nettavisa tar vi det nesten for gitt at Bugøynes Bygdelag sender inn en liten uttalelse hvor de forteller at sjølaksefiske fortsatt betyr veldig mye for kultur og trivsel i bygda. At det faktisk er en veldig viktig del av identiteten til bygda. Noe som for mange kanskje ikke blir helt merkbart før det plutselig en dag er historie. 

Og Bugøynes Helselag kan sikkert henge seg på og forteller at hvis det er noe som får gamle fiskere opp av stresslessen etter en vinter foran TV-apparater så er det sjølaksefisket. Det finnes vel knapt noe som er mer helsebringende, fysisk og psykisk, enn forberedelsene i tida før, under og etter sesongen. Full aktivitet over alt i landet hvor fisket foregår. Absolutt på høyde med andre aktivitetstilbud, og bedre enn nesten alt som finnes av medisin på resept. Og et helselags overordnede mål er vel å arbeide for bedre folkehelse.

Og det tredje laget som kanskje bør sende en høringsuttalelse er Bugøynes Fiskarlag.

Avdøde Paul Hansen var den første formannen i Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag. Han var med og starta laget i 1988. Her er han fotografert på Skogerøya den 7. juni 2008.

Tekst & foto: VEI

Ny leder i Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag